คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.นครพนม ร่วมประชุมในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ มอบให้ รพ.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19
คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.นครพนม

Share