นายกเหล่ากาชาด จ.พะเยา พร้อมด้วยที่ปรึกษา คณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาด จ.พะเยา มอบแอลกอฮอล์ 75% จำนวน 2,000 ลิตร ให้กับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่จังหวัดพะเยา
นายกเหล่ากาชาด จ.พะเยา

Share