รร.แมนดาริน โอเรียนเต็ล ส่งมอบ “อาหารแห่งความห่วงใย” เพื่อสนับสนุนโครงการบริการตรวจประเมินสุขภาพให้กับประชาชน
โครงการบริการตรวจประเมินสุขภาพให้กับประชาชน