นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจากบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน