นายกเหล่ากาชาด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
นายกเหล่ากาชาด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา