นายกเหล่ากาชาด จ.นนทบุรี นำจิตอาสาร่วมกิจกรรมเยี่ยมสถานคุ้มครองบุคคลไร้ที่พึ่ง อ.ปากเกร็ด เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
นายกเหล่ากาชาด จ.นนทบุรี นำจิตอาสาร่วมกิจกรรม