บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ตั้งเป้าผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อส่งต่อให้ศูนย์บริการโลหิตฯ
ไทยวาโก้ ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อส่งต่อให้ศูนย์บริการโลหิตฯ

Share