นายกเหล่ากาชาด จ.นครนายก และสมาชิกจิตอาสาร่วมตัดเย็บหน้ากากผ้ามอบให้ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
จิตอาสาร่วมตัดเย็บหน้ากากผ้ามอบให้ประชาชนผู้ยากไร้

Share