นายกกิ่งกาชาด ร่วมมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและถุงยังชีพ ให้กับผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
นายกกิ่งกาชาด ร่วมมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและถุงยังชีพ

Share