นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
เหล่ากาชาด จ.สระบุรี มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนช่วงโควิด-19