ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบอาหารกล่อง และเครื่องอุปโภค-บริโภค จากบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จํากัด เพื่อนำไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบอาหารกล่อง

Share