ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 จากบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
รับมอบเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วยไวรัสโควิด-19

Share