รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รับมอบหุ่นยนต์ทางการแพทย์ 5G Telemedicinc จากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
รับมอบหุ่นยนต์ทางการแพทย์ 5G Telemedicinc

Share