บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จํากัด มอบเงินในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ และ รพ.สมเด็จฯ
มอบเงินจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ และ รพ.สมเด็จฯ

Share