ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เพื่อนำไปมอบให้แก่เครือข่ายชุมชนเตือนภัยพิบัติเพื่อนพึ่ง (ภา)
ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เพื่อนำไปมอบให้แก่เครือข่ายชุมชนเตือนภัยพิบัติเพื่อนพึ่ง (ภา)

C-200419030057
Share