นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน และผลิตภัณฑ์อาหาร-เครื่อมดื่มโออิชิ จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
มอบเงินให้สภากาชาดไทย