ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ รับมอบรถตู้ คอมมิวเตอร์ จาก บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) จากโครงการ ยูเมะพลัส “ส่งต่อ..ความห่วงใย” ปี 6 สนับสนุน รพ.จุฬาฯ
ส่งต่อ..ความห่วงใย” ปี 6 สนับสนุน รพ.จุฬาฯ

Share