ซิซซ์เล่อร์ มอบเข็มกลัดดอกมะลิจากสภากาชาดไทย สำหรับลูกค้าที่พุณแม่มารับประทานอาหารที่ร้านซิซซ์เลอร์ วันที่ 12 สิงหาคม 63
ดอกมะลิจากสภากาชาดไทย

Share