นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิด“พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์)”
นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์

Share