สภากาชาดไทย จัดตั้ง“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จ.นราธิวาส (*)
“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

(2)C-200808012094
(3)C-200808005100