นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมกิจกรรม Kick off แผนปฏิบัติการ “90 วัน ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”
นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมกิจกรรม Kick off