บริษัท อีซี่ บาย มอบรถตู้คอมมิวเตอร์ สนับสนุนงานคลินิกเคลี่อนที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการและกะโหลกศีรษะ
ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการและกะโหลกศีรษะ รพ.จุฬาฯ

Share