บทความเรื่อง พัชรธรรม…น้องถวายเป็นราชกุศล…เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (บทสนทนากับอดีตผู้ต้องขังในเรือนจำฯ)
บทความเรื่อง พัชรธรรม...น้องถวายเป็นราชกุศล