เหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวผู้พิการในพื้นที่ อ.พนมสารคาม
เหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา มอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวผู้พิการ