ผจว.สตูล แถลงข่าวการจัดงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 14-23 ส.ค.63 ณ สนามบินกองทัพอากาศสตูล
แถลงข่าวการจัดงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่