นายกฤษฎา บุญราช เป็นประธานในพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสจ.นราธิวาส
ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

C-200807021016