สมาชิกเหล่ากาชาด อ.ปากคาด มอบชุดธารน้ำใจ ให้แก่ผู้เฝ้าระวังกักตัว 14 วัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
เหล่ากาชาด มอบชุดธารน้ำใจให้ผู้ประสบภัย

Share