หน่วยงานกาชาดเลบานอน กล่าวถึง โกดังระเบิดในกรุงเบรุต คร่าชีวิตผู้คนมากมาย
หน่วยงานกาชาดเลบานอน

(13.2)C-200806040000
(13.3)C-200806011007
(13.4)C-200806020030