หนุนการทำงานแพทย์ พยาบาล ป้องโควิด-9 รอบ 2 เอไอเอส ติดอาวุธดิจิทัล อสม. และ อสต.
ป้องโควิด-9