ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบหน้ากาก N95 จาก ตัวแทน ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบหน้ากาก N95