นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนสายเลี่ยงเมือง อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

Share