รองนายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบวาตภัยพายุพัดบ้านเรือนราษฎรพังเสียหาย ในพื้นที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
รองนายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบวาตภัย

Share