ฟรานเซสโก รอคคา ประธานสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) กล่าวถึง ภัยจากอาวุธนิวเคลียร์
(IFRC) กล่าวถึง ภัยจากอาวุธนิวเคลียร์