เชิญชวนทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเติมปริมาณโลหิตกรุ๊ป A B O AB ให้เพียงพอสำหรับผู้ป่วย
เชิญชวนทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต

Share