นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบข้าวสาร จากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เพื่อสนับสนุนครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
รับมอบข้าวสาร สนับสนุนครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย