นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณ วัดสว่างโพธิ์ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติ