นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เขต 8 จ.กาญจนบุรี
นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว