ผวจ.นครพนม ประชุมวางมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2563
งานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดประจำปี 2563

Share