บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตฯ เปิดให้บริการห้องรับบริจาคโลหิต ในกลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป 4 สาขา
ศูนย์บริการโลหิตฯ เปิดให้บริการห้องรับบริจาคโลหิต ในกลุ่มเดอะมอลล์