ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ บ่อวิน มอบชุด PPE ชนิดพิเศษให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.สมเด็จฯ
มอบชุด PPE ชนิดพิเศษให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.สมเด็จฯ