“ซิโก้” เข้าร่วมโครงการ “เถ้าแก่น้อยสู้ไปด้วยกัน” ร่วมทำหน้ากากป้องกันFace Shield มอบให้โรงพยาบาล 10 แห่ง และ รพ.จุฬาฯ
หน้ากากป้องกันFace Shield มอบให้ รพ.จุฬาฯ

C-200417020101
C-200417030019