เหล่ากาชาด จ.ตรัง ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
เหล่ากาชาด จ.ตรัง ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจให้แก่ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน