นายกเหล่ากาชาด จ.เพรชบุรี เปิดรับบริจาคโลหิต ณ สนง.เหล่ากาชาดจังหวัด
นายกเหล่ากาชาด จ.เพรชบุรี เปิดรับบริจาคโลหิต ณ สนง.เหล่ากาชาดจังหวัด