เลขาธิการฯ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่กระทรวงสาธารณสุขจำนวน 2 ล้านชิ้น และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จำนวน 1 แสนชิ้นในโครงการ สภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัยโควิด-19
เลขาธิการฯ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า