นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมประกอบพิธีบวงสรวง ศาลหลักเมืองอ่างทอง และสักการะพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง สักการะศาลหลักเมืองอ่างทอง