ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเครื่องฟอกไตต่อเนื่องในภาวะวิกฤติ และเครื่องควบคุมอาหารทางสายยาง จาก Mr.Lino Weng Cheong Ho ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

10-2
10-1
10-3