นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว รับมอบแอลกอฮอล์ จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว รับมอบแอลกอฮอล์

Share