กองทุนรวมคนไทยใจดี หรือกองทุน BKIND ปันน้ำใจ มอบเงินเพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับรับมือกับวิกฤติโควิด-19 ให้กับ รพ.จุฬาฯ
วิกฤติโควิด-19 กับ รพ.จุฬาฯ