แว่นท็อปเจริญ ร่วมส่งกำลังใจและมอบแว่นตาป้องกันฝุ่นละอองให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
เเว่นท็อปเจริญ มอบแว่นตาป้องกันฝุ่นละออง ให้ รพ.จุฬาฯ