C-190607011016
C-190608005091
C-190608009116
C-190609005040

 

เลขาธิการฯ เป็นประธานแถลงข่าววันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2562 พร้อมรับมอบเสื้อที่ระลึก เพื่อมอบให้แก่ผู้มาร่วมบริจาคโลหิต